Montáž samonosné haly je jednoduchá, k samotné montáži není nutná ani speciální technika, ani zvláštní znalosti. Jednotlivé díly na sebe přesně navazují, spojení dílů se provádí dvěma řadami šroubů a matek. Tento způsob montáže dovoluje halu opět demontovat a postavit na novém místě.
 
Dodávka haly obsahuje podrobný návod, jak halu sestavit.
 
Příprava plochy k ukotvení haly
 
Plocha, na které bude hala postavena, by měla být rovná. Pokud není rovná, je nutné provést povrchové úpravy. Ideální je plocha zpevněná, např. asfaltový nebo betonový povrch, který tvoří základovou desku samonosné haly. Pomocí chemických kotev se na tuto plochu upevní základové konektory, do kterých se pak zasazují a přišroubují jednotlivé oblouky haly a čelní a koncové stěny.
Pokud je základová zpevněná plocha stejně velká jako půdorys samonosné haly, lze na jejím obvodu vybudovat betonové koryto, do kterého se hala usadí a zalije betonem.
Do obvodu základové plochy odpovídající půdorysu haly lze také instalovat ocelové profily, do kterých se vloží a přišroubují oblouky samonosné haly.
 
Montáž oblouků
 
Jednotlivé oblouky samonosné haly se kompletují v horizontální poloze. K montáži se používají dodané šrouby a matice.
 
predmontazoblouku montaz1
 
Sestavení oblouků
 
Sestavený oblouk se postaví do vertikální polohy, ukotví se jeho konce a pomocí dodaných šroubů a matic se připevní k vedlejšímu oblouku. Ke zvedání oblouků je možné využít lano. Vzhledem k výšce oblouku se pro sešroubování oblouků ve vyšších místech doporučuje použít lešení, žebřík či zvedací plošinu.
 
oblouky1  oblouky2 
 
Montáž čelní a koncové stěny
 
Čelní a koncové stěny se stejně jako oblouky připevňují pomocí dodaných šroubů a matic. Před montáží sekčních vrat je třeba namontovat i panely nad otvorem pro vrata.
 
celnistena   
 
Montáž sekčních vrat
 
Sekční vrata se skládají ze sekcí, které se pomocí zkrutných pružin zasunují na vodicích lištách pod strop haly.
Montáž sekčních vrat začíná montáží rámu dveří a vodících lišt včetně ovládání otevírání dveří. Až poté se instalují jednotlivé panely sekčních vrat, které se zasazují do vodicích lišt. 
Instalace vrat musí být velice přesná, aby nedošlo k poškození zvedacího mechanismu.
K montáži sekčních vrat je dodáván samostatný podrobný manuál.